162) Original WW2 British Military Detector Q & I MKI Demolitions Tester

162) Original WW2 British Military Detector Q & I MKI Demolitions Tester

Nice mahogany cased Detector Q & I MKI

£68.00